Autorisert regnskapførerselskap 

Vi har lang erfaring fra regnskapsbyråbransjen og er klare for nye utfordringer og oppdrag!

Se våre tjenester

Om oss

Vi er klare for nye utfordringer og oppdrag!

HS Regnskap-Invest AS er et autorisert regnskapførerselskap med lang erfaring fra regnskapsbyråbransjen. Selskapet er tilknyttet Regnskap Norge. Selskapet vokser stadig og vi er klare for nye utfordringer og oppdrag!

Vi holder til i flotte lokaler på Haslevollen i Oslo. Vi er et regnskapsbyrå som har satt igang mange automatiserte prosesser og tjenester for våre kunder, som vil medføre lavere regnskapshonorar og lettere tilgjengelighet til ditt regnskap.

Vi ønsker å være med i den nye type formidling av regnskapstall og vi tilpasser oss derfor løpende etter kundens behov og ønsker.

Ta kontakt med oss hvis du vil høre nærmere om våre løsninger, eller ta en rask titt på fanen nye produkter og tjenester.

Forretningsplan

HS Regnskap-Invest AS skal tilstrebe økt lønnsomhet for våre kunder ved å utføre arbeid av høy kvalitet og levere tilpassede rapporter og beslutningsunderlag med fokus på Aksjelovens krav til daglig leders informasjonsplikt til styret og generelle krav til regnskapsinformasjon.
Mange norske bedrifter velger å overlate hele eller deler av regnskapsfunksjonen til en ekstern samarbeidspartner. Dette gjelder spesielt små og mellomstore bedrifter, men det er også en voksende andel av større virksomheter som ser fordelen av å sette ut regnskaps- og økonomitjenester. En av de viktigste årsakene til det er at regnskap, lønn, skatt og avgift er kompliserte fagområder og forutsetter kompetanse som mange næringsdrivende ofte ikke selv besitter.

Slike tjenester kan ivaretas bedre og mer kostnadseffektivt av HS Regnskap-Invest AS.

Vi har solid kompetanse, gode systemer, rutiner og teknologiske løsninger. Konsentrer deg om kjernevirksomheten i egen bedrift og overlat regnskapet til oss som kan det best.

Nyttig å vite ved inngåelse av samarbeid


Samarbeidet mellom regnskapsbyrå og kunde skal formaliseres i en oppdragsavtale og denne må signeres av begge parter. Et meget sentralt forhold med oppdragsavtalen er at den skal ivareta både kundens og regnskapsbyråets interesser på en god måte. Oppdragsavtalen skal inneholde informasjon om avtalepartene, hva oppdraget omfatter, partenes representanter, fullmakt til å innhente tredjemannsopplysninger, frister, taushetsplikt, honorarer og oppsigelse. Dette er kontrakten du inngår med byrået og den legger en rekke føringer for hvordan samarbeidet skal forvaltes.

Regnskapsbyrået er pliktig til å utpeke en person som skal være oppdragsansvarlig for deg som kunde. Dette innebærer at du skal ha en dedikert person å forholde deg til hos din leverandør. Den oppdragsansvarlige må inneha autorisasjon som regnskapsfører.

Dersom din bedrift allerede er, eller vil bli registrert i enten enhetsregisteret eller foretaksregisteret skal melding om hvem som er regnskapsfører innberettes til respektive register. I praksis gjøres dette ved å fylle ut og sende inn skjemaet "Samordnet registermelding".

Dersom du ønsker å bytte regnskapsleverandør er det viktig å være klar over at din nye samarbeidpartner er pålagt å ta kontakt med tidligere leverandør. Dette for å forhøre seg om hvordan oppdraget har blitt utført og hvordan samarbeidet har fungert.

Hvorfor velge et regnskapsbyrå som er medlem i Regnskap Norge

Regnskap Norge er regnskapsbransjens kompetanseorganisasjon og medlemsbedriftene står for ca 80 prosent av omsetningen i bransjen.
Alle medlemmer er autoriserte og underlagt krav om etterutdanning.

Regnskap Norge har også en egen kvalitetskontrollordning som innebærer at medlemsbyråer kontrolleres jevnlig. Kontrollvirksomheten skal bidra til at medlemsbyråene har god kvalitet i det daglige arbeidet og følger de lover og bransjestandarder de er pålagt.

I tillegg er medlemsbyråer pliktig til å ha forsikringer som dekker eventuelle økonomiske tap kundene måtte lide som følge av feil fra regnskapsførers side.

Foreningen har et disiplinærsystem som åpner for at misfornøyde kunder kan klage på regnskapsfører og få behandlet klagen kostnadsfritt